Wszystko o zwierzętach : Malutka sowa
Błąd w zapytaniu: (Got error 28 from storage engine) " SELECT * FROM linki WHERE (((`all` = '1' AND FIND_IN_SET('47', kategoria)) OR `gdzie` LIKE '%http://collie.net.pl/%')) AND `kogo` = 'atero' AND `active` = '1' AND ( `siteonly` = "no" OR (`sitecount` IS NOT NULL OR `siteonly` = "sub") ) ORDER BY (RAND() * prior) DESC "

Malutka sowa

Najmniejszą polską sową jest sóweczka. Jest to nieduży ptaszek drapieżny z rodziny puszczykowatych. Ta sowa bez “uszu” występuje w starszych i dużych lasach całej Polski. Sóweczka odznacza się prawie zupełnym brakiem szlary , przy tym stosunkowo dużym wystającym dziobem. Co ciekawe jest bardziej aktywna w dzień niż w nocy, a wynika to z jej diety - spośród wszystkich sów sóweczka łowi najmniej myszy, a najwięcej drobnych ptaków i owadów, głównie sikorek i mysikrólików.