Wszystko o zwierzętach : Tryb życia ropuchy zielonej
Błąd w zapytaniu: (Got error 28 from storage engine) " SELECT * FROM linki WHERE (((`all` = '1' AND FIND_IN_SET('47', kategoria)) OR `gdzie` LIKE '%http://collie.net.pl/%')) AND `kogo` = 'atero' AND `active` = '1' AND ( `siteonly` = "no" OR (`sitecount` IS NOT NULL OR `siteonly` = "sub") ) ORDER BY (RAND() * prior) DESC "

Tryb życia ropuchy zielonej

Zamieszkuje tereny ciepłe i suche, zazwyczaj płaskie, wybiera miejsca nasłonecznione – np. rżyska, zbocza jarów, piaskownie, żwirownie, łąki, przydroża, nasypy kolejowe. Prowadzi nocny tryb życia, bywa aktywna także w dzień. Podobnie jak grzebiuszka potrafi zakopywać się w miękkiej ziemi lub zajmować nory innych zwierząt. Odżywia się bezkręgowcami, zwłaszcza owadami. Wydaje melodyjne, wysokie trele podobne do głosu kanarka. Zimuje od października do kwietnia w wykopanej przez siebie kryjówce. Do godów przystępuje pod koniec kwietnia lub w maju. Skrzek uformowany jest w kilkumetrowy sznur zawierający 10-12tyś jaj, przylepionych do roślin wodnych. Kijanki bardzo małe, w odróżnieniu od ropuchy szarej nie tworzące stad.