Wszystko o zwierzętach : Salamandra plamista

Salamandra plamista

Zamieszkuje wilgotne lasy, zwłaszcza liściaste, w piętrze regla dolnego i pogórza. Prowadzi londowy, zmierzchowo-nocny tryb życia; dzień przesypia w ukryciach pod kamieniami albo w norach innych zwirząt. Nazywana bywa deszczową jaszczurką, gdyż szczególnie aktywna jest przy dżdżystej pogodie. Na lądzie porusza się nie zgrabnie, co więcej jest słabym pływakiem. Jej pokarmem są dżdżownice, ślimaki, larwy owadów, w minimalnej liczbie przypadków pająki lub dorosłe owady. Zimuje od października- listopada, czasami dopiero od grudnia, do marca- kwietnia. Do godów przystępuje w kwietniu- maju, na lądzie. Jest jajożyworodna; po mniej więcej roku składa do wody, przy brzegach potoków, kilkadziesiąt dobrze rozwinętych larw, mających już nogi i pierzaste skrzela. Przeobrażenie następuje po 3 miesiącach.